Leestijd: 2 min.

Als ondernemer heb je te maken met drukke en rustige periodes. Zeker als je afhankelijk bent van bepaalde periodes of seizoenen kan het interessant zijn om met oproepkrachten te werken. Medewerkers krijgen dan vaak een nulurencontract aangeboden. Vanaf 1 juli 2015 wijzigen de regels rondom het arbeidsrecht voor tijdelijke contracten. Een nulurencontract mag in de zorg al niet meer, maar hoe zit het met de andere sectoren zoals horeca?

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen uren zijn opgenomen. Een werkgever hoeft een werknemer die op basis van een nulurencontract werkt niet op te roepen. Doet een werkgever dat wel, dan ben je als oproepkracht in principe verplicht om op te komen dagen. Als jij akkoord gaat met een nulurencontract dien je je als oproepkracht beschikbaar te stellen wanneer de werkgever je nodig heeft. Per keer dat je wordt opgeroepen krijg je altijd minstens 3 uur uitbetaald, ook al werk je maar een uur. Werk je 6 uur, dan krijg je uiteraard 6 uur uitbetaald. Maar wat als een werknemer uit onmacht niet kan komen werken nadat hij of zij is opgeroepen? Dan moet een werkgever toch 3 uur uitbetalen. Bij ziekte wordt een werknemer alleen doorbetaald als dit zich tijdens een oproep periode voordoet. Als oproepkracht heb je dan recht op minimaal 70% van je loon.

Hoe lang mag je een nulurencontract krijgen?

Net als bij alle andere contracten voor bepaalde tijd mag een werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden. Daarna heeft een medewerker recht op een vast dienstverband. Een nulurencontract mag maar maximaal voor 6 maanden worden aangeboden. Daarna dien je als werkgever het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie voorafgaande maanden te betalen. Als een oproepkracht de laatste 3 maanden dus 10 uur per week heeft gewerkt, moet je dit ook uitbetalen. Ook als een medewerker uit onmacht niet kan komen werken, ben je als werkgever verplicht door te betalen.

Bouw je vakantiegeld en -dagen op bij een nulurencontract?

Tot slot heeft een oproepkracht recht op een vakantietoeslag van 8% van het brutosalaris. Dit mag ook eventueel direct in het loon worden verwerkt. Verder bouwt je medewerker vakantiedagen op. Die worden naar rato van het aantal gewerkte dagen berekent. Vaak is het wel zo dat bij nulurencontracten de vakantiedagen direct worden verwerkt in het loon.

Anna van Buuren