Leestijd: 4 min.

Je bent ondernemer en je zaak loopt goed. De klanten blijven komen, het personeel is tevreden en het laatje wordt gevuld. Maar kun je ook antwoord geven op de vraag wat je concrete omzet is? Als ondernemer ben je altijd op zoek naar verbetering.  Maar als je de cijfers niet weet, maak je het jezelf erg lastig om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Houd je doel voor ogen

Voor de voortgang van je onderneming is belangrijk vast te stellen wat je doel is. Hoeveel inkomsten wil je dit jaar behalen en wat zijn de verwachte uitgaven die je mag doen om tot je gewenste winstresultaat te komen? Het biedt enorm veel houvast om deze cijfers overzichtelijk te hebben. Maar waarom is dit zo van belang?

  • Je krijgt inzicht in je inkomsten en uitgaven;
  • Je weet waar je naar toe wilt en je neemt daarom beslissingen op basis van dit doel;
  • Het geeft rust;
  • Het houdt je scherp;
  • Het motiveert.

Cijfers maken het verschil

Met de juiste kengetallen kun je de omzet verhogen en de groei meten. Cijfers zijn concreet en liegen niet. Stel vooraf een duidelijke prognose: hoeveel omzet wil ik draaien en wat zijn mijn vaste kosten? Je kunt hierbij de omzet van vorig jaar als leidraad nemen. Door inzicht te hebben in je cijfers, kun je tussentijds bijsturen. Loop niet achter de feiten aan. Gaat het deze maand minder goed dan verwacht? Organiseer een speciale avond of verzin een actie met een speciaal menu. Laat medewerkers in drukke tijden ook andere werkzaamheden doen. Zorg voor een goede personeelsplanning en werk effectief. Belangrijk: vergelijk ook je omzet met loonkosten.

Tips voor meer grip op je omzet

Inzicht hebben in cijfers betekent natuurlijk niet dat je fulltime op de boekhouding moet gaan zitten. Plan een paar vaste momenten per week in. Benieuwd hoe je dit kunt doen? In dit kennisdocument staan vier tips om meer grip te krijgen op je verwachte omzet.

Monique