Leestijd: 4 min.

Veel studenten worden verleid om zich als zzp’er in te schrijven met de belofte van vrijheid, flexibiliteit en hoge bruto verdiensten per uur. In de praktijk valt dit echter vaak tegen. Op sommige klussen komen tientallen aanmeldingen binnen voor één plek, waardoor de onzekerheid toeneemt en het uurloon onder druk komt. Ook word je niet gewezen op de bijkomende kosten van aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de administratieve kosten.

Toch kiezen veel jongeren voor deze constructie omdat ze denken veel vrijheid te hebben. Kennelijk weten zij nog niet dat er goede alternatieven zijn waarbij zij vrijheden én zekerheden kunnen combineren.

Witboek over zzp constructies

FNV schreef een witboek over de enorme scheefgang op de arbeidsmarkt. Samen met CNV is het de strijd aangebonden met bureaus en platformen die zeggen te bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers, maar eigenlijk gewoon uitzendbureaus zijn. Volgens de twee vakbonden dienen deze bureaus zich aan dezelfde regels te houden als uitzendbureaus. Dat wil zeggen dat ze de CAO’s moeten volgen, pensioen moeten betalen en een sociaal vangnet moeten bieden door het afdragen van sociale premies en belastingen. De vakbonden zullen een rechtsgang niet uit de weg gaan om hun gelijk te halen over deze kwestie.

Schijnzelfstandigheid

Als je als zzp’er werkt, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je voor meerdere opdrachtgevers werken en niet op vaste tijden. Je werkt zelfstandig en mag niet onder leiding werken. Je moet kunnen aantonen dat je investeert in je bedrijf en streeft naar continuïteit en winst. Ook loop je risico, want jij bent aansprakelijk voor schade die je veroorzaakt. Volgens het witboek van FNV voldoen de zzp’ers van deze bemiddelingsbureaus geen van allen aan deze kenmerken. Al deze plichten liggen bij de zzp’er. Oppassen dus!

Vooral mensen die laagbetaald werk verrichten in een kwetsbare positie worden verleid zzp’er te worden. Het is juist die groep waarvoor de bescherming van het arbeidsrecht bedoeld is. Zij verdienen te weinig om een financiële buffer op te bouwen. De recente coronacrisis heeft dit duidelijk aangetoond.

Onderbetaald

Studenten worden met hoge uurtarieven gelokt om als zzp’er te werken. Maar is dit uurtarief in de praktijk ook echt hoog? Iemand die bijvoorbeeld als zzp’er in de bediening werkt krijgt € 15,52 betaald maar houdt daar slechts € 8,16 van over. Dat is veel minder dan een uitzendkracht in dezelfde functie (€ 11,40) en zelfs onder het wettelijk minimumloon (9,54). Bron: Flexnieuws

Anna van Buuren