Leestijd: 4 min.

Overuren: Het blijft een grijs gebied. Hoort overwerken er in de horeca nou gewoon bij of niet? L1NDA zet de belangrijke feiten voor je op een rij en geeft tips hoe je effectief met overuren om kunt gaan, en ze zelfs voor een deel kunt voorkomen.

1. Wanneer maakt iemand overuren?

Een werknemer heeft een contract voor een bepaald aantal uur per week. Er wordt gesproken van overuren als iemand buiten deze afgesproken uren in de arbeidsovereenkomst werkt. Als een medewerker een contract heeft van 20 uur heeft en in een week 30 uur werkt, is er ook sprake van overwerk. Overwerk is arbeid die gedaan wordt buiten de afgesproken arbeidstijden en – duur.

2. Zijn medewerkers verplicht om overuren te maken?

In de horeca worden veel overuren gemaakt. Maar zijn horecamedewerkers ook verplicht om overuren te maken? In principe wel, tenzij het belang van de werknemer zwaarder weegt dan dat van jou als werkgever. Daarnaast zijn er andere zaken die rol spelen:

  • De aard van de functie; hoe zwaarder de functie hoe groter en redelijker de kans op overwerken
  • De gebruikelijkheid in de branche
  • De redelijkheid dat iemand moet overwerken; is er iets speciaals aan de hand of wordt er gewoon niet effectief ingeroosterd?

3. Wanneer is overwerken niet toegestaan?

Wanneer een medewerker geen probleem maakt van overwerken, mag er worden overgewerkt. Maar er zijn ook situaties wanneer overwerk niet is toegestaan:

  • Arbeidstijdenwet: De regels rondom de arbeidstijden en -duur moeten worden nageleefd. De arbeidsinspectie controleert hier regelmatig op en kan flinke boetes uitdelen. Zelfs tot vijf jaar terug.
  • Structureel overwerk
    Wanneer een medewerker structureel moet overwerken is het geen overwerk meer. De arbeidsovereenkomst van de medewerker kan dat worden aangepast. Dit houdt in dat wanneer iemand een contract van 20 uur per week heeft maar minimaal 30 uur per week werkt, in de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen dat deze medewerker een contract heeft voor 30 uur per week.

4.  Moeten overuren altijd uitbetaald worden?

Niet altijd. Het hangt in eerste instantie van de arbeidsovereenkomst en cao af. Soms hoort overwerk er gewoon bij en zit het al in het basisloon. Als er iets is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao hoeft dat niet per se te betekenen dat overwerk niet uitbetaald hoeft te worden. Er moet in dit geval minstens vast komen te staan dat de werkgever overwerk aan de medewerker heeft opgedragen óf dat de werknemer heeft ingestemd met het overwerk. Indien je gebruik maakt van de horeca cao, dienen overuren gecompenseerd te worden in tijd of geld. Overwerk in de vorm van vrije tijd moet binnen 13 weken worden gecompenseerd. Lukt dit niet, dan moeten de overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald. Over de eerste 208 uren aan overuren ontvangt de werknemer gewoon 100% van het uurloon. Over de overige overuren heeft een medewerker rechtop een toeslag van 150%.

5. Hoe kun je met overuren omgaan?

Het blijft uiteraard een grijs gebied. In de horeca hoort het er misschien bij, maar een medewerker zit zich wel extra in. Niemand wil structureel overwerken, ook al hoort het er bij. Monitor als werkgever je personeelsplanning. Hoeveel uur verwacht je in te zetten en bekijk achteraf hoeveel uur je daadwerkelijk hebt ingezet. Komt dit overeen of verschilt dit enorm? Door je geplande en gerealiseerde rooster regelmatig te vergelijken leer je jouw zaak steeds beter kennen en kun je een optimale personeelsplanning maken die aansluit bij jouw verwachtingen.

Niemand wil structureel overwerken, ook al hoort het erbij

Daarnaast kun je in L1NDA in jouw rooster zien hoeveel uur medewerkers zijn ingepland in verhouding met hoeveel uur ze per week ingepland horen te worden. Op deze manier heb je overzicht wie er nog extra uren ingezet kunnen worden en wie juist niet. Je kunt op elk gewenst moment de plus- en minuren opvragen. Heb je toch extra uren nodig, dan hoeft een medewerker wellicht geen overuren te maken maar kun je anderen voor deze uren inzetten.  Zo leer je steeds beter met de juiste uren je rooster te vullen, zonder dat je onder- of overbezetting creëert. Download gratis ons kennisdocument ‘In 6 stappen een optimale personeelsplanning.’

Bron: Wetrecht.nl

Anna van Buuren