Leestijd: 4 min.

Wat gebeurt er als je ziek bent en geen vast aantal uren in je contract hebt staan? Krijg je gewoon loon als je ziek bent en zo ja, hoeveel loon dan? L1NDA zet de antwoorden voor je op een rij.

Ziek tijdens oproep periode

Een oproep periode houdt in dat je werkgever je heeft opgeroepen om te komen werken. Als je ziek wordt tijdens een oproep periode heb je recht op tenminste 70% van jouw loon over de uren waarvoor je ingeroosterd bent. Stel je bent opgeroepen voor zeven uur, dan krijg je tenminste 70% van jouw uurloon over die zeven uur. Komt dit bedrag lager uit dan het wettelijk minimum loon? Dan heb je recht op het minimumloon. Wanneer je één dag bent ingeroosterd voor zeven uur, maar de rest van de week ziek bent heb je alleen recht op loon van die dag dat je opgeroepen bent. Als je ziek blijft na afloop van een dienst heb je geen recht op loondoorbetaling.

Ziek buiten oproep periode

Je hebt geen recht op loon wanneer je ziek wordt buiten een oproep periode, ook niet als je voor een langere periode ziek bent. Zolang je arbeidscontract duurt kun je geen beroep doen op het UWV voor een Ziektewetuitkering. Zodra je arbeidsovereenkomst eindigt kun je wel een Ziektewetuitkering aanvragen.

Uitzondering

Er is echter één uitzondering. Als je de afgelopen 13 weken elke week een gemiddeld aantal uur hebt gewerkt, heb je wel recht op loon tijdens ziekte. Je hebt dan recht op tenminste 70% van het gemiddeld door jou gewerkte aantal uren in de 13 weken voor je ziekmelding. Stel je hebt afgelopen 13 weken 28 uur gewerkt, dan heb je tijdens ziekte recht op 70% van je uurloon over die 28 uur. Daarnaast bouw je gewoon vakantiedagen op.

Lees hier meer regels rondom het nulurencontract.

Bron: Werkwacht.nl

Anna van Buuren