Leestijd: 4 min.

Flexwerkers die werkzaam zijn in de horeca hebben vaak geen vast contract en werken vooral op oproepbasis. Doordat de horeca gesloten werd, er daardoor geen werk meer was en zij geen aanspraak konden maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling, is het overgrote deel in financiële problemen geraakt. Het betrof maar liefst driekwart (75%) van de flexwerkers die L1NDA recentelijk ondervroeg. L1NDA voerde het onderzoek uit om inzicht te krijgen in de financiele situatie van flexwerkers in de horeca.

Nauwelijks een spaarbuffer

De onderzochte groep betreft vooral jongeren die aan het begin staan van hun carrière of bijwerken om hun studie te bekostigen. Zij hebben nog nauwelijks een spaarbuffer opgebouwd. Gemiddeld hadden zij 2500 euro op hun spaarrekening en meer dan de helft van hen (52%) heeft dit spaargeld moeten aanspreken om in hun levensonderhoud te voorzien. Ruim een derde (35%) van de door L1NDA ondervraagden had zelfs nog helemaal niets gespaard om überhaupt te kunnen aanspreken.

Bijna 14 % moest geld lenen

Slechts 20% heeft een compensatie ontvangen van de overheid. 64% van de respondenten heeft helemaal niets van de overheid ontvangen. Zij geven aan dringend behoefte te hebben aan een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. Bijna 14 % moest geld lenen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Tofa-regeling in de maak

Het UWV werkt momenteel aan een voorstel om flexwerkers die door de pandemie geconfronteerd werden met een substantieel inkomensverlies, vanaf 22 juni te helpen met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, ofwel TOFA-regeling.

Heb je in februari bruto meer dan 400 euro verdiend (drempelbedrag) en in april minder dan de helft, dan kom je in aanmerking voor een eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. **Let op:** je mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen.

Wees niet te snel blij

Voor flexwerkers en studenten in het bijzonder is dit natuurlijk een welkome aanvulling. Echter, wees niet te snel blij. Ook de komende maanden zijn en blijven spannend voor flexwerkers in de horeca. Men verwacht voor de rest van dit jaar en misschien zelfs langer een economische crisis die ook de horeca zal raken. De werkloosheid zal oplopen. De vraag is of er straks wél voldoende werk voor jou is. De Tofa-compensatieregeling zal niet voldoende zijn om ook deze klap op te vangen.

Schrijf je in (het is gratis) en/of zorg dat je profiel up-to-date is zodat je op de hoogte blijft van de beschikbare diensten, werkgevers je snel kunnen vinden en selecteren voor een dienst. Zo vind je werk wanneer jij dit nodig hebt en heb je direct toegang tot een deel van je geld.

Heb jij vragen?

Bel ons supportteam op 020 752 6690 of stuur een mail naar support@l1nda.com.

Anna van Buuren