Leestijd: 3 min.

Als werkgever ben je verplicht je de Arbeidstijdenwet na te leven en de arbeids- en rusttijden van werknemers te registreren. Maar als wij zelfs bij de Belastingdienst vijf keer worden doorverbonden waarna nog steeds niemand het antwoord kan geven, hoe kun je als werkgever dan weten wat die verplichtingen inhouden? L1NDA ging op onderzoek uit.

Verplichte urenregistratie personeel

In artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet (Atw) staat beschreven dat de werkgever verplicht is om een registratie bij te houden van de arbeids- en rusttijden van werknemers. Dit is verplicht, zodat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan controleren of de wet wordt nageleefd. In ieder geval moet je als werkgever kunnen aangeven welke werknemer op een bepaald tijdstip met de arbeid begint, wanneer de arbeid is beëindigd en de daartussen gelegen pauzes. Het hierbij om de registratie van de feitelijke gewerkte uren, de feitelijke genoten rust en om de fictieve arbeidsuren, zoals ziekte en vakantie.

Deze registratie van de arbeids- en rusttijden moeten door de werkgever minimaal 52 weken worden bewaard. De periode van deze 52 weken gaat in vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben. Je bent als werkgever altijd verplicht om de urenregistratie bij te houden, ongeacht welke arbeidsovereenkomst/contract dan ook.

Controle en boetes

Als de registratie ontbreekt, kan er niet worden geïnspecteerd. Soms komt dat werkgevers financieel goed uit, omdat zij naast de Atw meerdere wetten niet naleven. Om misbruik hiervan tegen te gaan is het niet hebben van een arbeids- en rusttijdregistratie een overtreding waarvoor direct een boete wordt opgelegd. Deze kunnen variëren van €100,- tot €10.000,– per medewerker.

In 2013 heeft de Inspectie SWZ 1452 inspecties uitgevoerd, waarbij 1608 horecaondernemers zijn gecontroleerd. Bij 339 inspecties zijn 1 of meer overtredingen geconstateerd (op naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidstijdenwet  en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag), waarbij 358 werkgevers zijn beboet. Dit is een percentage van 23% en dit percentage ligt hoger dan eerdere jaren.

Je bent als werkgever vrij op welke manier je de uren registreert. Om te controleren of de Atw wordt nageleefd is het wel belangrijk dat duidelijk is welke arbeid er door medewerkers is verricht. Steeds vaker bespreken wij met nieuwe klanten het belang van het goed bijhouden en bewaren van de gerealiseerde werktijden. Met L1NDA Planner is het simpel om de urenregistratie bij te houden. Het daadwerkelijke gewerkte rooster kan automatisch worden bijgewerkt, zodat je registratie altijd up-to-date is. De uurtotalen over iedere gewenste periode zijn opvraagbaar. Zo heb je niet alleen inzicht, maar ook altijd je arbeids- en rusttijdenregistratie op orde. Dat bespaart je tijd en een onnodige boete.

Bron: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Anna van Buuren