Leestijd: 4 min.

Er staan voor het eerst in de geschiedenis vier generaties op de werkvloer. Babyboomers, Generatie X, Generatie Y en Generatie Z hebben ieder hun eigen kenmerken, kwaliteiten en expertise. Jongeren die binnenkort hun intrede doen op de arbeidsmarkt brengen veel meer veranderingen met zich mee dan voorgaande generaties. In dit blog beschrijven wij de generaties en hoe zij van elkaar verschillen.

1. Babyboomers (1945 – 1960)

Mensen die tussen 1945 en 1960 geboren zijn, worden aangeduid als de generatie Babyboomers. In de horeca werken heel veel Babyboomers. Ze zijn opgeroeid in de Flower Power beweging, maar kregen ook te maken met cao’s, de FNV en ondernemingsraden. Deze bedrijven kwamen allemaal op in deze tijd. De babyboomers gingen om de bedrijven heen wonen en werkte soms wel 6 tot 7 dagen in de week en niemand die klaagde. Ze hadden gezamenlijk één grote vijand: de baas. Dus ze vonden dat er cao’s en ondernemingsraden moesten komen. Een groep mensen die hen beschermde tegen de directie.  Op dit moment hebben de babyboomers het goed. Ze hebben een knap pensioen, veel spaargeld en geen last gehad van werkeloosheid.

Babyboomers hadden één gezamenlijke vijand: de baas

2. Generatie X (1961-1980) 

De ouders van Generatie X besteedden meer tijd aan de opvoeding. Ze dachten na over scholen en stimuleerden hun kinderen met de vraag: wat wil je later worden? Voor de ouders van Generatie X, de babyboomers, was deze keus er niet. Zij namen meestal de zaak over van hun ouders. Maar deze generatie wordt ook gezien als de ‘verloren generatie’, ook wel Generatie Nix genoemd. Ze maakten namelijk de periode van economisch verval na de oliecrisis mee, waren net afgestudeerd en hadden erg veel moeite om werk te vinden omdat bedrijven bezuinigden op loon.

3.  Generatie Y (1981 – 1995)

De kloof tussen de Babyboomers en Generatie Y is heel groot. Deze generatie is altijd bezig met sociale media, hun mobiel en digitale communicatie. De ouders (Generatie X) hebben hun kinderen bijna verwend. Alles werd voor ze geregeld. Het zijn ook hele snelle beslissers. De wereld ligt aan hun voeten. Generatie Y is erg ontwikkeld. Ze zien veel mooie dingen gebeuren, maar ook vreselijke. De vorige generaties hadden vaak geen benul wat er in de wereld aan de hand was, want zij hadden geen toegang tot digitale media of veel zenders op de tv. Generatie Y is ambitieus. Het zijn echte jobhoppers die niet lang hetzelfde werk blijven doen. Ze leveren hun bijdrage, maar willen dan weer verder. Lees ook: de Millennial als manager, dit is wat je moet weten.

Generatie Y is erg ontwikkeld en de wereld ligt aan hun voeten

4. Generatie Z (1995 – nu)

Deze generatie betreedt nu de arbeidsmarkt. Generatie Z is opgegroeid in een wereld van overvloed met relatief weinig beperkingen. Hun gedachtegang is dat ouders en de overheid tegenslagen zullen opvangen. En meestal gebeurt dat nog ook. Werk staat, in tegenstelling tot de Babyboomers, niet op nummer één. Eigen ontwikkeling is belangrijker dan geld. Ze willen niet alleen pieken, maar echt iets bijdragen. En zijn veel meer betrokken met de zaak dan de voorgaande generaties. Jobhopping is ook erg in trek bij Generatie Z. Het idee om lang bij dezelfde organisatie te werken brengt veel stress met zich mee. Hoe jonger, hoe meer zij ervan overtuigd zijn dat ze verandering nodig hebben in hun functie. Ze gaan graag nieuwe uitdagingen aan.

De generatie Y en Z betreedt de arbeidsmarkt. Download gratis ons kennisdocument ‘Alles wat je moet weten over de Generatie Y en Z.’

Monique