Leestijd: 4 min.

Goed personeel moet je zuinig op zijn. De kosten voor het vervangen van een medewerker zijn gemiddeld gelijk aan 20% van diens jaarsalaris¹. Maar soms, om verschillende redenen, nemen ook je beste medewerkers ontslag. Als dit aan je aandacht ontsnapt kan dit rauw op je dak komen. Houd daarom signalen in de gaten zodat je door hebt als je personeel ontslag wil nemen. En wellicht kan je ze nog op andere gedachten brengen.

Mentaal en fysiek afwezig

Als een medewerker veel afwezig is, wellicht door ziekte of andere omstandigheden, kan dit een seintje zijn dat iemand op het punt staat om ontslag te nemen. Het is natuurlijk wel belangrijk om na te gaan of een medewerker hier een goede reden voor heeft. Verder zijn werknemers die van baan willen wisselen ook mentaal afwezig. Ze trekken zich vaak terug. Ze zijn minder betrokken met collega’s, zijn stiller en dragen minder vaak nieuwe ideeën aan.

Wat jij kunt doen:
Vaak zijn dit soort medewerkers in hun hoofd allang vertrokken bij jouw organisatie, maar dit betekent niet dat jij het erbij moet laten zitten. Ga het gesprek aan en probeer medewerkers te overtuigen om te blijven.

Geen stap harder zetten

Houd je van je werk, zet je vaak een stapje harder. Als een medewerker hierin verandert kan dit wijzen op een mogelijk vertrek. Een medewerker doet minder moeite om verwachtingen te overtreffen en kan wellicht de kantjes er vanaf lopen. Met het vertrek al in het hoofd zal een medewerker zich minder verantwoordelijk voelen voor jouw bedrijf en een goed eindresultaat.

Wat jij kunt doen:
Ga in gesprek met een medewerker. Kom met concrete voorbeelden waarin duidelijk naar voren komt dat de resultaten minder goed zijn. En vraag hoe dit komt. Vertrek hoeft niet altijd de reden te zijn van (tijdelijk) slechter presteren.

Minder motivatie

Een harde werker is opeens niet vooruit te branden. In dezelfde tijd worden minder taken opgepakt. Een werknemer is minder leergierig dan normaal. Dit kan een signaal zijn dat een iemand werk aan het loslaten is. Een werknemer die wil vertrekken zal zich ongemakkelijk voelen als jij als werkgever aanbiedt om nieuwe cursussen of trainingen te volgen. Dit soort kansen worden liever uit de weg gegaan, omdat deze medewerkers zich juist niet meer willen binden.

Wat jij kunt doen:
Ga ook hier in gesprek met de medewerker. Wellicht zit er iets dwars en kan jij helpen.

Persoonlijke factoren

Werknemers hebben ook een privéleven, iets wat je als manager nooit mag vergeten. Het gaat om de juiste balans tussen werk en privé. Als er wat gebeurt in de privésituatie is de kans groot dat dit ook het werkleven zal beïnvloeden. Als een werknemer een naaste heeft verloren of problemen heeft met zijn/haar gezondheid, heeft dit de prioriteit. Dit kan als gevolg hebben dat medewerkers rond gaan kijken naar een andere werkgever, waarbij het gras groener lijkt om zich beter te voelen in de privésituatie.

Wat jij kunt doen:
Zorg dat je persoonlijk betrokken bent. Vraag hoe het gaat, toon interesse in de privésituatie en geef de medewerker de tijd die nodig is. Als personeel de tijd krijgt om even te relaxen, verklein je de kans dat ze overhaaste beslissingen maken op het gebied van hun carrière.

Uiterlijk vertoon

Als een medewerker actief op zoek is naar een nieuwe baan, zal dit waarschijnlijk gebeuren onder werktijd. Denk aan het zoeken naar banen op internet, het telefoneren met verschillende bedrijven of sollicitatiegesprekken voeren tijdens de lunch of pauzes. Als je merkt dat een medewerker anders gekleed is dan normaal of meer telefoneert dan voorheen, neem ze dan even apart en vraag recht op de man af of de werknemer op zoek is naar een nieuwe baan.

Wat jij kunt doen:
Vraag waarom iemand op zoek is naar een nieuwe baan en luister aandachtig. Als het gaat om de bedrijfsfeer, kun jij hier als werkgever wat aan veranderen. Wellicht wil iemand doorgroeien in functie. Ook hier kun je kijken of dit intern mogelijk is.

Ongelukkige medewerkers

Als medewerkers letterlijk aangeven dat ze ongelukkig ze zijn in hun huidige functie, dan is de kans enorm groot dat ze ontslag gaan nemen. Vaak als dit soort gevoelens opkomen, houden werknemers dit voor zichzelf. Ze willen de emoties niet laten zien.  Maar naarmate dit gevoel sterker wordt, proberen medewerkers dit meer en meer te verbergen. Het kan ook tegenovergesteld zijn dat een medewerker jouw bedrijf continu vergelijkt met andere bedrijven. Mogelijk kijkt iemand uit naar een andere werkcultuur of een betere beloning.

Wat jij kunt doen:
Toch zijn er signalen die je kunt oppikken. Medewerkers zijn minder enthousiast, minder gemotiveerd en lachen daadwerkelijk minder. Ga het gesprek aan en kijk welke oplossingen er zijn. Wellicht kun jij bieden waar de medewerker naar op zoek is.

Meer lezen? Download gratis het whitepaper waarin we 10 tips geven voor het binden en boeien van personeel.

¹http://www.deopening.nl/vervangingskosten-van-medewerkers/

Anna van Buuren