Leestijd: 2 min.

Als medewerker is het belangrijk om te weten welke rechten je hebt met een nulurencontract. L1NDA licht toe hoe het zit met je vakantiegeld en –dagen en hoe je makkelijk kunt checken of je krijgt waar je recht op hebt.

Onthoud: een nulurencontract is gewoon een contract. Dit houdt in dat je het recht hebt op het opbouwen van vakantiegeld en –dagen. Maar hoe zit deze opbouw precies?

Vakantiedagen en -geld  bij een nulurencontract

Vakantiedagen: Je spaart vakantiedagen op door te werken. Met een vakantiedag mag je vrij nemen terwijl je wordt doorbetaald. Ieder gewerkt uur bouw je een klein beetje vakantiedag op.Vraag aan je baas hoeveel dat is, want dat kan verschillen. Op je loonstrookje kun je terugvinden hoeveel vakantiedagen je hebt opgebouwd.

Vakantiegeld: Je vakantiegeld bedraagt bijna altijd 8% van je brutoloon, tenzij anders is opgenomen in de CAO. Dit spaar je het hele jaar op en wordt doorgaans eens per jaar, eind mei, uitgekeerd.

All-in-uurloon bij een nulurencontract

Het is gebruikelijk dat bij een nul-uren contract een all-in-loon wordt betaald. Dit betekent dat je vakantiegeld en vakantiedagen elke maand direct worden uitbetaald bij je normale uurloon. Maar hoe kan je op deze manier checken of je vakantiedagen en –geld wel worden uitbetaald? Let er op dat het percentage niet te laag is, 8,33% is wel het minimum. Want over de loonwaarde van vakantiedagen moet ook vakantiegeld betaald worden.

Voorbeeld: Je bruto uurloon bedraagt €8,-. Als je dit inclusief je vakantiegeld en –dagen rekent, dan zou je uiteindelijke bruto uurloon minimaal moeten zijn: €8,- x 1,0833 = €8,67 per uur.  Meer weten over het nulurencontract? Bekijk hier hoe het zit met de uitbetaling.

Monique