Leestijd: 3 min.

Goed nieuws! Dinsdagavond 17 maart besloot de overheid tot een pakket maatregelen voor het beperken van de economische gevolgen van het coronavirus. Hier geven we je een samenvatting. We zijn benieuwd naar jouw reactie. Post jouw reactie op onze Facebook-pagina.

De maatregelen hebben als doel dat bedrijven hun personeel blijven doorbetalen en zelfstandigen een overbrugging kunnen maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) i.p.v. Werktijdverkorting (WTV)

Een ondernemer met omzetverlies vanaf 1 maart kan bij het UWV gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. UWV verstrekt een voorschot van 80% zodat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Voorwaarde: je mag in deze periode geen personeel ontslaan. Alle nog lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

  • Ondersteuning voor zelfstandige ondernemers en zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociale minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats. Je kunt ook een lening vragen voor bedrijfskapitaal, tegen een lager rentepercentage. Voor deze regelingen ga je naar jouw gemeente.

  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen uitstel van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw) vragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor ondernemingen met problemen voor bankleningen en bankgaranties is er de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verhoogt het garantieplafond van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

  • Rentekorting op microkredieten Qredits

Voor kleine ondernemingen biedt Qredits gedurende zes maanden uitstel van aflossing en een verlaagde rente naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro.

  • Overleg over toeristenbelasting

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. In het bijzonder de toeristenbelasting.

  • Compensatie voor hospitality

Het kabinet komt met een compensatieregeling voor de extra getroffen sectoren horeca en reisbranche. Deze wordt uitgewerkt en voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op staatssteun.

Klik hier voor de volledige informatie van de Rijksoverheid.

Anna van Buuren