Leestijd: 5 min.

Het coronavirus heeft in korte tijd voor grote impact gezorgd in de hospitality wereld. Dachten we er eerst nogal luchtig over, ineens is het een serieuze bedreiging voor alle hospitalitybedrijven. Wat zijn de gevolgen? Nu al ligt de bezettingsgraad in de Amsterdamse hotels 30 procent lager en boeken ook de restaurants 30 procent minder omzet. Vrijwel alle evenementen met meer dan 100 mensen worden afgeblazen. Wat kun jij als ondernemer doen om de schade voor jouw bedrijf zoveel mogelijk te beperken?

1. Verhoog de hygiëne maatregelen

Houd je medewerkers op de hoogte. Informeer of ze in de buurt van een risicogebied zijn geweest. Neem tijdig maatregelen. Verscherp de hygiëne: zorg dat je weerstand op peil is en blijft, nog regelmatiger handen wassen en 20 seconden lang, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, was je kleding vaker en schud geen handen. Het is nog niet volledig zeker of besmetting al eerder kan plaatsvinden dan wanneer je de ziekteverschijnselen hebt, dus houd voldoende afstand tot elkaar. Houd ook meer dan een normale ruimte aan tussen de tafels en wees alert op gasten met een mogelijke besmetting. Volg de hygiëneregels van het handboek hygiënecode nog stricter op.

2. Informeer je over je rechten en plichten

Je kunt je helaas niet verzekeren tegen de gevolgen van het coronavirus. En als je werknemer niet kan komen omdat ie vast zit in een land of gebied of omdat ie besmet is of in quarantaine zit, dan ben je als werkgever gewoon zijn loon verschuldigd. Je kunt hem niet verplichten zijn vrije dagen op te nemen, maar je kunt hierover natuurlijk wel het gesprek aangaan met elkaar.

De overheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20% lager is dan normaal, vanwege de effecten van het coronavirus en de getroffen maatregelen. Meer info.

Ondernemers die door het coronavirus in de financiële problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst uitstel vragen van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats.

Hotels en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleiten voor een tijdelijke afschaffing van de toeristenbelasting van € 3 per nacht per persoon. Ook wil men dat de overheid nadenkt over hoe zij de horeca kan steunen met overbruggingskredieten en renteloze voorschotten. De overheid heeft beloofd garant te staan voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.

3. Wees voorbereid op een lockdown

De lokale of nationale overheid bepaalt bij een besmetting of een lockdown noodzakelijk is. Bij een lockdown mogen zowel je gasten als je medewerkers het pand niet verlaten. Als ondernemer dien je ervoor te zorgen dat je personeel naar vermogen op een zo veilig mogelijke manier kan doorwerken, bijvoorbeeld door extra hygiënemaatregelen toe te passen. Volg hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

Als je door noodmaatregelen van de overheid je zaak moet sluiten vanwege het Corona-virus, dan kun je een beroep doen op overmacht. We weten alleen nog niet welke noodmaatregelen de overheid gaat nemen. Dit hangt van de situatie af. Als hierover meer bekend is, zullen we je uiteraard informeren.

4. Wat doe je met annuleringen

Of je bent verzekerd voor annuleringen vanwege Corona? Natuurrampen en epidemieën zijn uitgesloten van bijna elke verzekering. Mochten je gasten willen annuleren, dan zijn jouw annuleringsvoorwaarden ongewijzigd van toepassing. We adviseren echter om het met hen te bespreken en samen naar de beste oplossing te zoeken. Door het nemen van vergaande hygiëne maatregelen kun je je gasten geruststellen en hen een veilig gevoel geven waardoor ze wellicht toch besluiten te komen.

5. Maak een berekening

Maak een berekening van je vaste en variabele kosten en calculeer hoe lang je het kunt volhouden zonder of met lagere inkomsten. Bekijk welke variabele kosten je kunt verlagen zodat je de gevolgen van het coronavirus zo beperkt mogelijk kunt houden. Je kunt je medewerkers vragen om nu hun verlofdagen op te nemen. Alhoewel zij niet verplicht zijn dit te doen. Je kunt werktijdverkorting aanvragen. Met werktijdverkorting kunnen je medewerkers minder werken ook al hebben zij een vast contract. Hun inkomen wordt dan aangevuld met WW. Je zult je huur moeten blijven doorbetalen, maar je kunt ook het gesprek met de verhuurder aangaan. Heb je meerdere vestigingen, overweeg dan een vestiging tijdelijk te sluiten en boekingen over te hevelen naar andere vestigingen en deze te bemannen met je vast krachten die je toch moet betalen.

6. Bedenk hoe je gasten kunt blijven aantrekken

Denk na over hoe je de gevolgen van het coronavirus de baas kunt blijven. Hoe kun je gasten blijven aantrekken in je zaak? Als je hen kunt garanderen dat jouw zaak veilig is, omdat je alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, zullen zij wellicht toch voor jouw zaak kiezen. Wees creatief en betrek je medewerkers hierbij!

Anna van Buuren