Leestijd: 2 min.

Vertel medewerkers dat ze enorm goed werk afleveren en ze zullen bijzonder goed werk afleveren. Is het echt zo makkelijk? Wellicht niet. Maar door jouw verwachtingen uit te spreken kun je de inzet en prestaties van je medewerkers wel degelijk beïnvloeden.

Hoe kunnen verwachtingen van iemand de prestaties van een ander beïnvloeden? Er zijn verschillende onderzoeken hiernaar gedaan. Psycholoog Robert Rosenthal deed in 1964 een experiment op een basisschool. Het idee was om te kijken wat er zou gebeuren als leerkrachten tegen sommige leerlingen zouden zeggen dat zij voorbestemd waren om te slagen voor deze test. Deze kinderen werden volledig willekeurig gekozen. Iedereen maakte dezelfde IQ-test, die werd verkleed als een bijzondere test. En wat bleek; de kinderen die te horen hadden gekregen dat zij de test zouden halen hadden de test inderdaad gehaald en hun IQ bleek na twee jaar inderdaad te zijn toegenomen. De uitgesproken verwachtingen hadden dus wel degelijk invloed op de studenten.

Dit wordt ook wel het Pygmalioneffect genoemd, ofwel de ‘zichzelf waarmakende voorspelling’. Hoe hoger de verwachtingen van jou als manager, hoe beter je medewerkers gaan presteren. Het werkt ook andersom: bij lage verwachtingen blijven de prestaties achter. Dit effect wordt verklaard doordat (wellicht onbewust) gedrag en taalgebruik ten overstaan van medewerkers wordt aangepast op basis van verwachtingen van een leidinggevende. Medewerkers waarvan meer verwacht wordt, worden meer uitgedaagd om beter te presteren. Voor personeelsleden waarvan je als manager minder hoge verwachtingen hebt, voelen zich niet uitgedaagd en zullen zich naar die lage verwachtingen gedragen.

Hoe kun je hier als manager nou effectief mee omgaan? Geef je medewerker vertrouwen en spreek dit uit. Spreek duidelijke doelen af en geef hoge, maar haalbare verwachtingen aan. Zorg daarnaast dat het voor personeel duidelijk wat is de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Complimenteer medewerkers, communiceer open en eerlijk en vraag om feedback. Geef medewerkers handvatten om steeds beter te worden in hun werk.v

Anna van Buuren