Leestijd: 3 min

Het 0-uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. Een medewerker met een nuluren contract kan jij oproepen wanneer het jou uitkomt. Je betaalt diegene alleen de voor de gewerkte uren. Dit geeft je veel flexibiliteit, vooral als je veel wisseling in drukte hebt, zoals in de horeca en retail. Let wel op, want na een jaar ontstaat toch een vast arbeidscontract. Er kleven meer voor- en nadelen aan een nulurencontract. We hebben ze in deze blog allemaal voor je op een rij gezet. Ook vertellen we waar je extra op moet letten.

Het 0-uren contract is handig voor werkgevers die bepaalde medewerkers flexibel willen oproepen. Simpelweg om de piekmomenten in drukte op te vangen. Bij een nulurencontract draait het om het principe: geen werk – geen loon. Jij roept je medewerker op wanneer jij het nodig vindt. Zo houd je de loonkosten beter in de hand en stem je de hoeveelheid arbeid exact af op het werkaanbod. Superhandig dus!

Let bij 0-uren contracten op de volgende zaken:

1. 0-uren contract opstellen

Je bent verplicht de nuluren afspraak in een overeenkomst vast te leggen.

2. Het recht op nul-uren vervalt na 1 jaar

Na 1 jaar krijgt de werknemer automatisch recht op een vast aantal werkuren, namelijk het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Je medewerker mag dit aanbod overigens weigeren en op oproepbasis blijven werken, als hij dat wil.

3. 0-uren contract wordt soms vast contract

Weet dat, als je medewerker drie maanden lang elke week – of minstens 20 uur per maand – heeft gewerkt, dit kan worden gezien als een vast contract. Diegene kan dan bij de rechter een vast contract met een vast aantal uren afdwingen. Dus voor het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden.

4. Beëindiging nuluren contract

Heb je een tijdelijk 0-uren contract afgesproken? Dan eindigt deze gewoon op de afgesproken einddatum. Heeft je medewerker een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan moet jij de overeenkomst opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht. Je beëindigt een 0-uren contract dus niet door je medewerker niet meer op te roepen. 

5. Minimaal 3 uren loon betalen

Bij elke oproep heeft jouw medewerker met een 0-uren contract recht op minimaal 3 uur loonuitbetaling. Je kan een medewerker met een nulurencontract dus niet voor 1 uurtje laten komen en uitbetalen. 

6. Oproeptermijn van 4 dagen

De oproeptermijn voor medewerkers met een 0-uren contract is vier dagen. Als jij jouw medewerker minder dan 4 dagen voor het ingeplande werk afzegt, heeft diegene recht op loonbetaling voor de uren waarvoor je hem had ingepland. Let op: sommige branche-cao’s maken hierop een uitzondering. Bijvoorbeeld de horecabranche: hier mag je de termijn verkorten tot 24 uur.

7. Opzegtermijn is ook 4 dagen

De opzegtermijn voor een medewerker met een nulurencontract is vanaf 1 januari 2020 hetzelfde als de oproeptermijn, namelijk 4 dagen. Als in de cao een kortere oproeptermijn staat, dan geldt deze als opzegtermijn. Je kan een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als je dit in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen.

8. Oproepverplichting bij geschikt werk

Je bent als werkgever verplicht een medewerker met een 0-uren contract op te roepen als je werkzaamheden hebt waar diegene geschikt voor is. Je mag dan bijvoorbeeld geen uitzendkracht inzetten.

9. Werkgeverslasten afdragen

Je bent als werkgever verplicht om werkgeverslasten af te dragen over de gewerkte uren. Zo heeft een medewerker met een 0-uren contract ook sociale bescherming.

10. Doorbetalen bij ziekte bij 0-uren contract

Het 0-uren contract is een arbeids­overeenkomst en dus kan je medewerker zich ziek melden op een van de dagen dat hij is ingepland. Je betaalt hem dan minimaal 70 procent van zijn loon, maar niet minder dan het wettelijke minimumloon. Ziektedagen op dagen waarop je medewerker niet is ingeroosterd, hoef je niet uit te betalen. 

11. Vakantiegeld

Jouw medewerkers met een 0-uren contract hebben ook recht op vakantiegeld. Namelijk vier keer het aantal overeengekomen arbeidsuren per week. Je kan ook maandelijks bijhouden hoeveel uur per week er is gewerkt en de opgebouwde vakantie-uren vervolgens vermelden op het loonstrookje.

12. Overige  contracten voor oproepkrachten

Er zijn nog twee contracten die je kan gebruiken voor oproepkrachten. Enerzijds is dit een oproepcontract met voorovereenkomst waarbij de medewerker zelf beslist of hij gaat werken of niet. Anderzijds is dit het min-maxcontract dat voor bepaalde tijd is of voor onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn  garantie-uren die je altijd moet uitbetalen, ook als je de medewerker niet oproept.

Wil je ook weten hoe je probleemloos je rooster samenstelt en de openstaande diensten opvult met een oproepkracht? Met L1NDA is dit eenvoudiger dan je denkt. Met L1NDA maak je je werkroosters compleet met oproepkrachten die je geïntegreerd in je planning kan inroosteren. In slechts een paar muisklikken. Lees hier de vele voordelen van L1NDA.

Monique